UV QSO3 SENSOR

1: Průchozí otvor pro upevňovací šroub
2: Držák UV-Senzoru z umělé hmoty odolný vysoké teplotě
3: Trubička z ušlechtilé ocele s integrovanou tyčinkou z vysoce čistého křemene
4: Okénko pro vstup UV záření cca. 50 mm dlouhé
5: UV-Sensor se selektivní vlnovou citlivostí
6: Vyhodnocovací elektronika
7: M 2.5 x 6 šroub pro upevnění trubičky z ušlechtilé ocele
8: Pružina z ušlechtilé ocele pro předpružení křemenné tyčinky do zalícování

Technická data:

Oblasti citlivosti 200 mW/cm˛ nebo 2000 mW/cm˛

Měřící vzdálenost ca. 20 ....100 mm
Max. dovolená intenzita 10.000 mW/cm˛ pro max. 10 min
                                         30.000 mW/cm˛ pro max. 10 s
UV-citlivost slepý vůči denímu světlu (vyjma UV-VIS senzoru)

UV-měřící rozsah      Vlnový rozsah        Maximum
UV                             220..350nm            280nm
UV-C                          220..290nm           270nm
UV-B                          265..325nm           295nm
UV-A                          315..395nm            340nm
UV-VIS                      385..430nm            405nm

Napájení externí s DC 24V, 5mA (může být provozován v rozsahu 15 - 30V, (je však třeba zohlednit posun nuly)

Rozměry (ŠxVxH) cca. 45 x 45 x 32 mm; ochranná trubička křemenné tyčinky pr. 8 mm
Váha ca. 200 g
Teplotní rozsah 15°C...50°C (trvalý provoz)
Materiál tělesa eloxovaný hliník, ochranná trubička - ušlechtilá ocel, měřící tyčinka - křemenné sklo

1 Upevňovací otvory
2 M12 standartní připojení sensoru
3 M 2.5 x 6 zajišťovací šroub s vnitřním imbusem SW 1.3 pro zajištění trubičky z ušlechtilé ocele
Pozor: Při otevření držet pevně jednou rukou trubičku z ušlechtilé ocele, protože je předpružena pružinou
4 Upevnění víčka s M3x16 šrouby se zapuštěnou hlavou
5 Trubička z ušlechtilé ocele

Montáž senzoru:
Senzor by měl být pokud možno zabudován tak, aby měřící otvor v trubičce z ušlechtilé ocele byl přímo ozářen zářičem, přednostně v blízkosti Vašeho produktu (Pozor: věnujte pozornost vytvořenému stínu), např. paralelně k hraně reflektoru pod zářič nebo těsně vedle vytvrzovaného předmětu.
Další možnost, ale ne ideální, je zabudování nad zářič, díky otvoru přímo v reflektoru. Toto umístění není ideální proto, že znečistění zářiče na jeho spodní straně nebo znečistění reflektoru není v tomto případě monitorováno. Minimální vzdálenost mezi zářičem a měřícím otvorem nesmí být menší než 20mm!
Důležité je aby vlastní tělěso senzoru po zabudování nebylo zahřáto na vyšší teplotu než 60°C, obzvlášť je důležité zabránit přímému ozáření, např. zakrytováním a chlazením.
Pro přesné nasměrování měřícího otvoru lze ochranou trubičku z ušlechtilé ocele otáčet (povolit zajišťovací imbus šroub). (Pozor při povolení držet pevně jednou rukou trubičku z ušlechtilé ocele, protože je předpružena pružinou a byla by z tělesa vytlačena).

Nastavení zesílení UVM-QSO:

Citlivost senzoru se dá nastavit díky DIP-spínači na realné ozařovací poměry, pro dosažení dostatečného výstupního
signálu. Nastavení je třeba zvolit tak, aby při maximálním ozáření (např. zářič pracuje s max. výkonem) bylo dosaženo co možná nejvyššího výstupního napětí, např. mezi 5 a 9V. Proto je signál dostatečně silný, aby se pohyboval mimo oblast rušení a poruch a dává ještě prostor pro 10% přetížení.