Křemenná skla

Druhy křemenného skla:

 • bezozonové
 • produkující ozon
 • syntetické

Díly z křemenného skla:

 • trubice
 • ponorné trubice
 • křemenné skleněné desky
 • křemenné skleněné filtry
 • studená zrcadla
 • převodní křemenné desky


O křemenných skleněných deskách:

V oblasti UV techniky se křemenné skleněné desky používají hlavně k odstínění prostoru mezi UV lampou a ozařovanou plochou a slouží při tom hlavně k oddělení rozdílných vzdušných proudů, nebo jako ochrana proti znečistění .
Křemenné skleněné desky mají dobrou UV a IR propustnost.
Křemenné skleněné desky lze vyrobit a nařezat, podle přání zákazníka, v nejrůznějších velikostech, Mají lehce zvlněný povrch a drobné trhlinky. Tento vzhled je způsoben výrobním procesem a nemá žádný vliv na kvalitu a funkci. Oboustraně broušené a tepelně leštěné desky jsou dodávány na objednávku jako zvláštní provedení.

Reflektorový modul s upevněným křemenným sklem chránící samotnou UV lampu
Reflektorový modul s upevněným křemenným sklem chránící samotnou UV lampu

Specifikace:

 • Míry: podle přání zákazníka, tlouštky: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 a 5,0 mm, typické jsou 3 mm
 • Tolerance: délka a šířka: ± 1mm, tlouštka: ± 0,5mm
 • Řezné hrany: skleněný řez,na přání roztavený (příplatek)
 • Bubliny: vakuový dutý prostor uzavřený křemenným sklem. Hraniční rozměry: průměr 1mm, délka 10mm, 10 bublin na desku.
 • Stopy po bublinách: prohlubně po bublinách na povrchu křemenného skla vzniklé prasknutím bubliny, které jsou zřetelně viditelné a způsobují optické nepravidelnosti. Hraniční rozměry: Žádná stopa nesmí mít hloubku větší než 0,6mm.
 • Opravovaná místa: zřetelně viditelné vady, způsobující optické nepravidelnosti na povrchu
  křemenného skla vzniklé prasknutím veklé bubliny. Hraniční rozměry: Žádné opravované místo nesmí mít větší plochu než 5% povrchu na obou stranách; změna tlouštky křemenného skla nesmí být větší než 0,4mm.

 • Koeficient roztažnosti: 5,5 x 10-7 m/m K

 • Tepelná vodivost: 1,46 W/m K

 • Měrná váha: 2,2 x 10³ kg/m³


Graf propustnosti křemenného skla: