Střednětlaké UV lampy

Středotlaké UV lampy se instalují hlavně tam, kde se používají UV reaktivní barvy nebo nátěry. Fotoiniciátory v látkách jsou vystaveny UV záření, přičemž v barvě nebo nátěru dochází k reakci, která se nazývá polymerace. Kromě barev a nátěrů se průmyslové UV záření používá v mnoha dalších oblastech, např. při testování materiálů, ve fotochemii a při dezinfekci povrchů materiálů, vzduchu a vody, protože ničí bakterie, plísně, spory a viry.

Hlavní výhody UV procesu jsou:

 • Materiály neobsahují rozpouštědla (těkavé organické látky), a proto jsou šetrné k životnímu prostředí.

 • Lze přesně definovat časovou periodu a tvrdost vytvrzeného nátěru.

 • Vytvrzování UV zářením je okamžité, a proto lze výrazně snížit výrobní čas, náklady na energii a skladování.

Středotlaké UV lampy lze vyrobit v délkách od 40 mm do 2 800 mm a jsou k dispozici pro výkony až 60 kW.

Speciálně vyvinutá výrobní zařízení a optimalizované technologické postupy stanovují nové standardy kvality a technologie našich lamp. Průběžný dohled nad každým výrobním krokem a 100% kontrola expedovaného zboží zaručují konzistentnost dodávek vysoce kvalitních výrobků. Zakázková výroba. Lampy společnosti UV-TECHNIK nabízejí vynikající energetický přínos díky své zlepšené dlouhé životnosti. Kromě našich lamp s obvyklými standardními spektry vyvíjíme pro naše klienty také speciální lampy se specifickým aplikačním spektrem, s jejichž pomocí lze navrhovat nové postupy a zdokonalovat ty tradiční. Na přání můžeme vyrobit naše lampy se speciálním křemenným sklem, které filtruje krátkovlnné UV-C záření a snižuje nebo zcela eliminuje tvorbu ozonu.

Dotované lampy:

Střednětlaké rtuťové vytvrzovací lampy standardně vyzařují širokopásmové rtuťové spektrum s vysokou intenzitou

Přidáním kovů vzácných zemin ("dotace") do lampy lze však vytvořit různá spektra se změněnou spektrální charakteristikou.

Například střednětlaké rtuťové lampy dotované železem se používají hlavně tehdy, když je zapotřebí hlubší vytvrzení, nebo pro bezbarvé glazury, nátěry, lepidla či laky.

Lze také přidat galium, aby se dosáhlo hlubšího vytvrzení a zabránilo se absorpci UV záření oxidem titaničitým, což je přísada často používaná v bílých nátěrech, ať už v tiskařském nebo nábytkářském průmyslu.

Standardní středotlaké rtuťové lampy poskytují za většiny okolností dobré vytvrzování po celé ploše a produkují také vysokou úroveň UV energie u kratších UVC vlnových délek ~ 254 nm, které poskytují lepší vytvrzování povrchu a lze je také použít ve spojení s další lampou dopovanou galiem, například v systému 2 lamp, pro zajištění dobrého vytvrzování povrchu a hloubky ve speciálních aplikacích.

Spektrum střednětlakých výbojek:

Standard
Standard
Galiem dotovaná
Galiem dotovaná
Železem dotovaná
Železem dotovaná


Můžeme vám nabídnout i službu identifikace UV lampy, při které zjistíme všechny důležité parametry vašich aktuálních lamp a nabídneme vám náš typ stejné UV lampy.

Typické aplikace:

 • Vytvrzování lepidel

 • Dezinfekce vzduchu

 • Automobilový průmysl

 • Podlahy

 • Povrchová úprava nábytku

 • Obecná elektronika

 • Povlakování a lepení skla

 • Tisk štítků

 • Laboratoře

 • Lékařské aplikace

 • Kovové dekorace

 • Povlakování papíru

 • Plastové průkazy totožnosti a kreditní karty

 • Zdobení plastových kontejnerů

 • Desky plošných spojů

 • Tisk

 • Bezpečnostní tisk

 • Bodové lakování

 • Povlakování oceli

 • Povrchová úprava

 • Čištění a ošetření povrchů

 • UV dezinfekce

 • Stárnutí vlivem UV záření a slunečního záření / simulace

 • Úprava vody

 • Povlakování dřeva