UV-3C-T Integrátor

Produktová informace:

UV-3C-T mikroprocesorový integrátor je samostatný, vysoce kvalitní UV měřící přístroj, který slouží k měření, zobrazení a vyhodnocení naměřených hodnot UV-intenzity, UV-energie a teploty na displeji přístroje.

Pro měření teploty, UV-intenzity a UV energie v těchto spektrálních rozsazích:

  • UV-A intenzita v mW a UV-A energie v mJ

  • UV-B intenzita v mW a UV-B energie v mJ

  • UV-C intenzita v mW a UV-C energie v mJ

  • Celková-UV intenzita v mW a celková UV dávce v mJ

  • Teplota v °C nebo °F


Tři integrovaná UV-čidla umožňují prostřednictvím mikroprocesoru současně měřit a ukládat UV-intenzitu a UV-energii v těchto rozsazích:

UV-A 315 - 410 nm

UV-B 280 - 315 nm

UV-C 230 - 280 nm

UV celková 230 - 410 nm


Teplotní čidlo je schopné měřit a ukládat teplotu v rozsahu 0 až 110°C nebo 32 až 230°F.

Tím dostává uživatel informace nejen o celkové energii, ale také o jednotlivých spektrálních rozsazích a teplotě. Tak jsou v podstatě pokryty požadavky na měření parametrů UV sušek při UV vytvrzování.

Čtyři měřící senzory jsou umístěny na zadní straně integrátoru, která slouží zároveň jako tepelný štít.

Po ukončení měření se výsledky automaticky zobrazí na displeji integrátoru v pořadí UVA, UVB UVC a teplota. Po ukončení měření se po jedné minutě integrátor automaticky vypne. Tato funce slouží k prodloužení životnosti baterie. Data zůstávají v integrátoru zachována tak dlouho, dokud neproběhne nové měření. Data si lze prohlédnout po zapnutí přístroje.


Technická data:

*Pracovní teplota přístroje se smí pohybovat mezi 0 až 45°C nebo 32 až 113°F. Teplota prostředí smí být max. 110°C nebo 230°F po dobu 10 sec.

VOLBA: Typ UV-3C-T ComPort

Tento integrátor je k dispozici také s USB konektorem a vyhodnocovacím software pro uložení a vyhodnocení naměřených dat do počítače. V počítači mohou být potom výsledky prohlíženy, editovány a ukládány pro další zpracování a porovnávání naměřených hodnot. Ostatní funkce zůstávají zachovány jako u shora popsaného přístroje.

VOLBA: Typ UV-3C-T SD

Tento integrátor je k dispozici SD kartou pro ukládání provedených měření, vyhodnocovacím software pro uložení a vyhodnocení naměřených dat do počítače. V počítači mohou být potom výsledky prohlíženy, editovány a ukládány pro další zpracování a porovnávání naměřených hodnot. Ostatní funkce zůstávají zachovány jako u shora popsaného přístroje.

Technické změny vyhrazeny.